TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A SITE-ULUI WWW.GLAMOURFLOORS.RO

Site-ul www.glamourfloors.ro este deținut și administrat de SC Karina R SRL, cu sediul în Măgureni, Județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J29/1537/1992, cod unic de înregistrare RO1305429, telefon 021.528.02.46, email : office@glamourfloors.ro , denumit în continuare Glamour Floors. 

Accesul și navigarea pe site-ul glamoufloors.ro echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Utilizator.

Administratorul acestui site își rezerva dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestuia, precum și Termenii și condițiile de folosire, fără notificare prealabilă a persoanelor care îl utilizează. 

În caz de divergență sau neînțelegeri între Glamour Floors și Utilizator, se vor aplica Termenii și condițiile de utilizare valabile, disponibile pe site. Utilizatorul va avea acces permanent la Termenii și condițiile de utilizare, pentru a le consulta în orice moment. 

1. Definiții

Utilizator  – orice persoană care vizitează site-ul glamourfloors.ro fiind interesată de datele, informațiile, conținutul acestui site 

Furnizor – Glamour Floors 

Produse și Servicii - orice produs sau serviciu menționat pe site

2. Conținutul site-ului și drepturile de proprietate intelectuală 

Conținutul site-ului glamourfloors.ro (texte, imagini, grafică, mărci înregistrate) este integral proprietatea Glamour Floors, care deține drepturi de autor și de folosință a acestuia. Acest conținut nu poate fi utilizat, reprodus, transmis, în alte scopuri decât cele expres și legal permise. Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial care depășește sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate, constituie o încălcare a termenilor și condițiilor.

Utilizatorul este de asemenea de acord să nu afecteze și interfereze în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului. 

3. Datele personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, așa cum acestea au fost modificate și revizuite ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului UE 2016/679 Glamour Floors are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizează utilizatorul (adresa de email). 

Scopul colectării datelor este marketingul direct (servicii de comunicații electronice, reclama, marketing și publicitate, statistica). Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării exclusiv de către operator.

Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale. 

glamourfloors.ro va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte.

Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea ca aceste date sa fie incluse în baza de date a glamourfloors.ro și cu utilizarea și prelucrarea de către glamourfloors.ro. 

Utilizatorilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul ”de a fi uitat”, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale. Utilizatorii au dreptul de a solicita ștergerea totala sau parțiala a datelor cu caracter personal. Utilizatorul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către sediul Glamour Floors. În sensul protejării drepturilor mai sus menționate, Glamour Floors asigură conformitatea cu cerințele legislației în vigoare în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru mai multe detalii privind modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, Utilizatorul poate consulta Politica de confidențialitate de pe site.

glamourfloors.ro nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulga unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ține răspunzător Glamour Floors pentru niciun fel de prejudiciu. 

Conform legislației în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Utilizatorul dispune de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul ”de a fi uitat” și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea datelor. Dacă unele din datele despre Utilizator sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, la adresa de e-mail office@glamourfloors.ro. 

4. Exonerarea de răspundere

Glamour Floors nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la glamourfloors.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, glamourfloors.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. Glamour Floors nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

Glamour Floors nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site-ul glamourfloors.ro, acestea fiind puse la dispoziția Glamour Floors de către furnizori.

Informațiile incluse pe glamourfloors.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Glamour Floors le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidenta Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Vânzătorului la adresa office@glamourfloors.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar glamourfloors.ro nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Ultima actualizare: august 2018

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Glamour Floors, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet glamourfloors.ro, („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Glamour Floors va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul, preferințele, obișnuințele dumneavoastră în cadrul glamourfloors.ro, sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Glamour Floors va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Glamour Floors prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de Glamour Floors, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Glamour Floors de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Glamour Floors va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Glamour Floors va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Glamour Floors pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Glamour Floors poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Glamour Floors în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

pentru administrarea Site-ului;

pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Glamour Floors, conform celor descrise în prezentul document;

dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Glamour Floors cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de Glamour Floors a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; 

dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive: 

o acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

o în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

o în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

o în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

o datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@glamourfloors.ro Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să consultați secțiunea “Cookies” din Termeni si condițiile de utilizare.